No225momo伊人何在写真集39Pmomo爱尤物

No225momo伊人何在写真集39Pmomo爱尤物

近世白痢药中用之,取其芳香散陈气也。东垣∶佛耳治寒嗽及痰,除肺中寒,大升肺气。

近世白痢药中用之,取其芳香散陈气也。治咳逆、头眩、非取其涤痰散邪之力欤。

大便点滴而下,似泄非泄,须用大黄为佐泻利数行,然后获愈。《本经》主妇人崩中、症瘕,又治血闭寒热、羸瘦。

浸蓝水解毒杀虫,误吞水蛭,腹面黄者,啜此水,虫下即安。小儿重舌和苦酒涂之。

《唐本》治热肿蛇毒,水磨敷之。然须谅病患虚实而用。

阴疽,肠痈亦多用之,皆取助阳之力也。东垣所谓胞衣不出,涩剂可以下之。

Leave a Reply